Warmtetransitie

De warmtetransitie is een enorme opgave voor de komende 30 jaar. Gemeenten, woningcorporaties en woningeigenaren maken plannen voor de verduurzaming van gebouwen, het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s en het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen op dak.

De transitie heeft een impact op het elektriciteits-en gasnet van Stedin. Het elektriciteitsnet moet in veel gevallen verzwaard worden om de extra vraag naar en aanbod van elektriciteit aan te kunnen. Daarnaast worden gasleidingen verwijderd of klaar gemaakt voor duurzame gassen.

We hebben elkaar nodig om de warmtetransitie in uw gemeente zo goed mogelijk te doen. Om dit haalbaar, maakbaar en betaalbaar te houden, stemt Stedin graag uw plannen tijdig af met haar eigen plannen. Stedin ondersteunt u in de warmtetransitie, en heeft verschillende producten ontwikkeld om u inzicht te geven in de impact op het elektriciteits- en gasnet als gevolg van verschillende ontwikkelingen.Het elektriciteitsnet aanpassen in uw gemeente

Stedin en de Warmtetransitie Presentatie

Standaarden en vuistregels gebouwde omgeving

Netbeheer Nederland - basisinformatie over energie infrastructuur

 

Openingsbod

  
het Openingsbod helpt u om slimme keuzes te maken in de Transitievisie Warmte. Het Openingsbod legt meerdere energietransitie-modellen over elkaar, en kijkt naar verschillende energietoekomsten. Wanneer alle modellen en energietoekomsten hetzelfde resultaat opleveren noemen we dat een robuuste uitkomst.
U kunt deze robuuste resultaten meenemen in hun analyse en goed beargumenteerd uitleggen aan bewoners en betrokkenen.

Openingsbod dashboard

Achtergrondrapportage ter ondersteuning van de Openingsbod

Presentatie ter ondersteuning van het Openingsbod

 

Transitievisie Warmte (TVW)

   
Stedin analyseert de beleidsplannen opgesteld in de TVW en koppelt aan u terug of de investeringsprognose van Stedin in lijn is met deze plannen. Door goede afstemming kunnen we de plannen verrijken met elkaars inzichten.

Zodra plannen zekerder en concreter worden zal Stedin de investeringsprognose hierop aan laten sluiten om de transitie mogelijk te maken.

Netbeheer Nederland - TVW in samenwerking met de netbeheerder

TVW Checklist

 

Wijkuitvoeringsplannen (WUP)

Netbeheer Nederland biedt een excelformulier aan waarmee u precieze gegevens over uw wijk of buurt kan geven, zodat netbeheerders de gevolgen van het uitvoeringsplan voor het elektriciteitsnet kunnen bepalen. Bij de aan te leveren gegevens moet u denken aan:

  • Informatie over het geografisch gebied waarvoor de verzwaring nodig is 
  • Het aantal woningen en soort 
  • De gekozen warmteoplossing 
  • Voorziene nieuwbouw rond het gebied 
  • Voorziene opwek in het gebied 
  • Voorzien mobiliteitsbeleid rond elektrificatie zoals laadpalen, snelladers, laadpleinen

Netbeheer Nederland -  Wijkuitvoerinsgplan in samenwerking met de netbeheerder

NPLW - Handreiking wijkuitvoeringsplan

WUP invulformulier

 

Quickscan

   
Met het uitvoeren van een Quickscan Netimpact krijgt u snel helderheid of de plannen die u heeft ontwikkeld doorgang kunnen vinden op het Stedin-elektriciteitsnetwerk. De Quickscan geeft een helder beeld of een oplossingsrichting past in de bestaande infrastructuur en of er mogelijk knelpunten ontstaan.  

Invulformulier voor de Quickscan Netimpact

Quickscan Netimpact Presentatie

 

Deel uw feedback!

Heeft u vragen of aanvullingen over de warmtetransitie in uw gemeente? Stuur een e-mail naar: FM_Support@stedin.net.