Het Openingsbod helpt gemeenten om slimme keuzes te maken in de warmtetransitie. Het Openingsbod legt meerdere energietransitiemodellen over elkaar en kijkt naar verschillende energietoekomsten. Wanneer alle modellen en energietoekomsten hetzelfde resultaat opleveren, noemen we dat een robuuste uitkomst. Gemeenten kunnen deze resultaten meenemen in hun analyse en goed beargumenteerd uitleggen aan bewoners en betrokkenen. Een introductie tot het Openingsbod en een achtergrondrapportage zijn te vinden achter de informatiebutton bovenin het dashboard.