De warmtetransitie is een enorme opgave voor netbeheerders en gemeenten de komende 30 jaar. Het Openingsbod is ontwikkeld als aanjager van de energietransitie. Het Openingsbod staat voor een stapsgewijze warmtetransitie en moedigt gemeenten om daar te starten waar mogelijk en wanneer definitieve keuzes nog niet in zicht zijn handelingsperspectieven aan te bieden.