Buurtaanpak

Met de Buurtaanpak zorgen we er samen met u voor dat het elektriciteitsnet in uw gemeente toekomstbestendig is, zodat u uw verduurzamingsplannen kunt realiseren. Om een idee te geven: voor 2050 moeten we 10.000 nieuwe distributiestations plaatsen in Stedin-gebied, waarvan 4.000 voor 2030. Daarnaast moeten we op veel plekken het elektriciteitsnet verzwaren en dus nieuwe kabels leggen. Dit vraagt om partnership, want het huidige elektriciteitsnet is niet gebouwd op de veranderende productie en verbruik van elektriciteit. Om deze grotere hoeveelheid stroom aan te kunnen, is op veel plekken extra capaciteit nodig. De haalbaarheid van uw verduurzamingsplannen hangt dus ook af van onze netten. Als de netten het niet aankunnen, kunnen plannen maar gedeeltelijk of soms zelfs niet gerealiseerd worden.
  

Toekomstbestendige buurten

   
De gezamenlijke buurtaanpak is gericht op het sneller plaatsen van distributiestation en/of sneller verzwaren van het elektriciteitsnet. Per cluster kijken we samen wat nodig is op het laag- en middenspanningsnet voor te bereiden op 2050 en alle buurten toekomstbestendig te maken. Eerder beginnen De buurtaanpak betekent een intensief samenwerkingsproces tussen u als gemeente en Stedin, zodat we versnelling kunnen maken. Eerder beginnen staat hierin centraal: eerder inzicht, eerder afspraken maken, eerder keuzes maken en eerder de stations plaatsen en kabels leggen.
  

Eerder beginnen

  
De buurtaanpak betekent een intensief samenwerkingsproces tussen u als gemeente en Stedin, zodat we versnelling kunnen maken. Eerder beginnen staat hierin centraal: eerder inzicht, eerder afspraken maken, eerder keuzes maken en eerder de stations plaatsen en kabels leggen.
  

Tools

   
Hieronder vindt u meer informatie over tools die bijdragen aan een geslaagde buurtaanpak.
  

Presentatie Buurtaanpak

Leesdocument Buurtaanpak

BAR-proces voor distributiestations

    
Wat is de beste locatie voor een nieuw distributiestation in uw gemeente? Daarover zullen de meningen binnen uw gemeente verschillen. Het BAR-proces helpt om sneller – met elkaar –tot een gedragen beslissing te komen. Tijdens het BAR-proces gaan we met alle disciplines die iets van de locatie mogen of moeten vinden tegelijk om tafel. Met elkaar bepalen we de locatie en het uiterlijk van een station. Voorafgaand aan het BAR-overleg stemmen we de randvoorwaarden af. Na afloop bepalen we samen wat de impact is op de omgeving en de mate van participatie. BAR staat voor: Beschikbare Acceptabele Ruimte.

Deel uw feedback!

Heeft u vragen of aanvullingen over de buurtaanpak? Stuur een e-mail naar: FM_support@stedin.net.